Et på mange leder mærkeligt år der er gået. På de ydre linjer er vi ved at være en etableret samarbejdspartner for både de øvrige paraply organisationer og forvaltningen. På de indre linjer har der vist sig nogle frustrationer. Vi gik ind til året med store forventninger til at få udrettet noget godt for idrætten i Fredensborg kommune. Det blev understøttet af at kommunen lyttede til ønsket fra de samlede paraplyer om at få tildelt støttemidler gennem Fredensborg reglerne.

 

Det betød for vores vedkommende at vi kan undlade at opkræve kontingent fra medlemsforeningerne og samtidig give automatisk medlemskab af samtlige idrætsforeninger i kommunen. Det vil naturligvis kræve en vedtægtsændring som jeg håber bliver vedtaget senere i dag. Men det kommunale system er ikke så let at arbejde med og måske har vi ikke selv haft det initiativ der skulle til for at få ting til at ske. Der er ikke de store midler til stede i kommunen så det bliver i stor udstrækning mest til vedligehold af den daglige drift og ikke så meget til nye tiltag. Politisk set er der meget fokus på en svømmehal som den store ting. Men det er ikke en del af vores prioritering før efter Gymnastikkens hus i Nivå / Kokkedal samt en udbygning af allerede eksisterende faciliteter som Egedalshal 2, Fredensborg hallen, Humlebæk Idrætscenter m tennisbaner 4 og 5.

Med hensyn til den daglige drift har vi ved flere lejligheder været inddraget i løsningen af fordelingen af lokaler og anlæg. Vi har også og er til dels lykkes med at fastholde ressourcerne i midlerne til Fredensborg reglerne som kommer alle foreninger til gode. Det har været vores valg men det betyder jo også at der ikke er så mange midler til nyt. Måske havde vi også for store ambitioner til hvad der kan lade sig gøre. En af de første ting vi bliver nødt til at gøre i det nye Idrætsråd bliver derfor at få sat os ned og få lagt en plan for hvilke initiativer vi ønsker at få sat i værk i det næste år. Dette med tanke på at der jo er kommunalvalg til efteråret.

Der skal også siges farvel og tak til nogle af medlemmerne som ikke ønsker at genopstille. En stor tak til Johanne, Anders og Henrik. De har alle været med rigtig længe, ja faktisk lige fra starten for et par stykkers vedkommende. De har alle valgt at lægge deres energi i andre sammenhænge. Herfra skal der endnu engang lyde en stor tak for indsatsen og god vind fremover med de nye opgaver.