Om Idrætsrådet

Fredensborg Idrætsråd blev stiftet  den 30. marts 2009.
Formål.
Er gennem sammenslutningen af idrætsforeninger i Fredensborg Kommune:

-at varetage idrætsforeningernes interesser indenfor Fredensborg Kommune, herunder
tilskudsordninger

-at fremme idrætslivet i kommunen

-at arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for klubliv og udøvelse af forskellige
idrætsgrene, herunder planlægning af fysiske rammer

-at virke for et godt forhold mellem medlemsforeningerne

-at varetage den samlede idræts interesser overfor kommunen, andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere herunder at vælge repræsentanter til kommunale udvalg Fritidsforum, nævn, råd og bestyrelser mv. hvori idrætsforhold behandles

-at virke som hørings- og rådgivningsorgan

-at medvirke til udarbejdelse af idrætspolitik på konkrete områder og

-at varetage idrætsforeningernes interesser på regionalt plan.

Alle foreninger opfordres til at slutte op om idrætsrådet.