Velkommen til Idrætsrådet


VALGMØDE

Idrætsrådet indkalder alle medlemmer i idrætsklubberne til Valgmøde

Torsdag d. 28/10 2021 kl. 19.00 – 21.30

Byens Hus i Kokkedal

Egedalsvej 2,  Kokkedal

…..SÅ BLIVER DU MÅSKE LIDT KLOGERE PÅ HVEM DU SKAL STEMME PÅ!
———————————————————————-

 

Idrætsrådets formål.
Er gennem sammenslutningen af idrætsforeninger i Fredensborg Kommune:
  -at varetage idrætsforeningernes interesser indenfor Fredensborg Kommune, herunder
tilskudsordninger
  -at fremme idrætslivet i kommunen
  -at arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for klubliv og udøvelse af forskellige
idrætsgrene, herunder planlægning af fysiske rammer
  -at virke for et godt forhold mellem medlemsforeningerne
  -at varetage den samlede idræts interesser overfor kommunen, andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere herunder at vælge repræsentanter til kommunale udvalg Fritidsforum, nævn, råd og bestyrelser mv. hvori idrætsforhold behandles
   -at virke som hørings- og rådgivningsorgan
   -at medvirke til udarbejdelse af idrætspolitik på konkrete områder og
 -at varetage idrætsforeningernes interesser på regionalt plan.

Andre vigtige Idrætsråd:

Kommunens Kultur og Idrætspolitik