Velkommen til Idrætsrådet

Idrætsrådets formål.
Er gennem sammenslutningen af idrætsforeninger i Fredensborg Kommune:
  -at varetage idrætsforeningernes interesser indenfor Fredensborg Kommune, herunder
tilskudsordninger
  -at fremme idrætslivet i kommunen
  -at arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for klubliv og udøvelse af forskellige
idrætsgrene, herunder planlægning af fysiske rammer
  -at virke for et godt forhold mellem medlemsforeningerne
  -at varetage den samlede idræts interesser overfor kommunen, andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere herunder at vælge repræsentanter til kommunale udvalg Fritidsforum, nævn, råd og bestyrelser mv. hvori idrætsforhold behandles
   -at virke som hørings- og rådgivningsorgan
   -at medvirke til udarbejdelse af idrætspolitik på konkrete områder og
 -at varetage idrætsforeningernes interesser på regionalt plan.

25. maj 2023
Idrætsrådet høringssvar på kommunens reviderede budget.læs mere her

Andre vigtige Idrætsråd:

Kommunens Kultur og Idrætspolitik