Velkommen til Idrætsrådet

17. september 2018
En reminder fra Idrætsrådet.

Priser – du eller en du kender?

Fritidslederpris, foreningspris og årets sportsudøvere Fritids- og Idrætsudvalget uddeler hvert år en fritidslederpris og en foreningspris. I kan være med til at afgøre, hvem der skal have priserne ved at indsende dit forslag senest den 30. september 2018 til Center for Kultur, Fritid og Sundhed. Fritidslederprisen uddeles til en leder, der aktivt deltager i børne- og ungdomsarbejdet i en af de lokale børne-, ungdoms- og idrætsforeninger i kommunen. Foreningsprisen uddeles til en forening, der påskønnes og hædres for sin indsats inden for det folkeoplysende område, det frivillige foreningsliv eller kultur- og idrætsområde i Fredensborg Kommune og til glæde og gavn for kommunens borgere. Fritids- og Idrætsudvalgets formand Bo Hilsted overrækker priserne på 5.000 kr. på årets Fritidsreception den 28. november 2018. Hent indstillingsskema på kommunens hjemmeside her: https://www.fredensborg.dk/borger/foreninger/forenings–og-fritidslederpris

 

Ved Fritidsreceptionen hylder Fredensborg Kommune hvert år også kommunens idrætsudøvere, der i den forudgående sæson har opnået en særlig præstation inden for forskellige sportsgrene og mesterskaber. Hvis der er en enkeltperson eller et hold i din forening, som har opnået en påskønnelsesværdig præstation inden for sin sportsgren, vil vi gerne vide det. Indstillingen skal finde sted på baggrund af præstationer og resultater i perioden august 2017 til august 2018. Udfyld indstillingsskemaerne og send det til os senest søndag den 30. september 2018. Hent indstillingsskema: https://www.fredensborg.dk/borger/foreninger/forenings–og-fritidslederpris

Fristen for dette er 30/9

Tilskud…..

Tilskud 2019 Husk det er tid til at søge om tilskud for 2019 til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter Fredensborg Reglerne. Ansøgningsfrist for tilskud er den 1. oktober 2018. An Ansøgningsskemaer og vejledninger findes på kommunens hjemmeside: https://www.fredensborg.dk/borger/foreninger/ansoeg-om-tilskud-fredensborgreglerne

Fristen for dette er 1/10

Ny pulje

Ny Bylivspulje Byrådet besluttede på mødet i april 2018 at afsætte en ekstrabevilling på 300.000 kr., som øremærkes ansøgninger, som har til formål at fremme liv og kulturaktiviteterne i bymidterne og dermed understøtte foreningers og borgergruppers indsats for at skabe liv i bymidterne i Fredensborg Kommune. Der er løbende ansøgningsfrist til Bylivspuljen, og ansøgninger om tilskud fra Bylivspuljen behandles af Kulturudvalget. Læs mere om puljen og find kriterier og ansøgningsskema til puljen på kommunens hjemmeside her:

https://www.fredensborg.dk/kommunen/puljer-i-fredensborg-kommune

Nyhedsbrev

Er du interesseret i at modtage nyhedsbrev fra Kommunen om forenings- og fritidslivet kan du tilmelde dig med din e-mail på www.fredensborg.dk/nyhedsbrevforening, så får du nyhedsbrevet i din mail-boks. Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. 

Mange hilsner

Fredensborg Idrætsråd

Lars la Cour