Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning efter repræsentantskabsmøde den 24. maj 2018

Formand
Lars la Cour
Humlebæk Badminton Klub
lars.bo.la.cour@gmail.com


Formand for Folkeoplysnings-udvalget

Næstformand:
Egon Erlandsen         
Kokkedal Idræts Klub            
Lilian.egone@gmail.com

Kasserer:   
Marianne Mølle
Øresund Håndbold          
marikurt@mail.dk

Sekretær:   
Lars Jespersen 
Fredensborg Boldklub       
larsjespersen13@hotmail.com

Medlem:     
Kristian Kinch                
Nivå Gymnastikforening        
kinch@ng-gymnastik.dk

Medlem:     
Thomas Meier Sørensen
Humlebæk Boldklub              
Meier@youseeme.dk


Medlem af Folkeoplysnings- udvalget

Medlem:     
Jørgen Holm
Fredensborg Tennis Klub            jorgen.holm@dannebo2.dk

Medlem:
Jette Hansen

Medlem:
Anders Kabel
Nivå Roklub 
formand@nivaaroklub.dk 

Suppleanter:

Suppleant:   Henrik Palling                 Humlebæk Badminton Klub

Suppleant:  Erik Østergaard,              Humlebæk Fitness Forening

Revisorer:

Revisor:      Michael Andersen,          Humlebæk Gymnastikforening

Revisor:      Johanne Koudal              Nivå Gymnastikforening

Revisor suppleant:
Ulla Poulsen,                                         Fredensborg Roklub