PostHeaderIcon Bestyrelsesmøde 13. januar 2011

Dagsorden for møde den 13. januar 2011 i Fredensborg Idrætsråd:

 

1.Siden sidst
2.Paraplyorganisationernes rolle i det folkeoplysende arbejde i Fredensborg Kommune
3.Dato og sted for generalforsamling
4.Foreningslivets samfundsværdi
5.Ungdomsklub i Kokkedal
6.Eventuelt

 

 

PostHeaderIcon Repræsentantskabsmøde 16. marts 2011

Repræsentantskabsmøde i Fredensborg Idrætsråd den 16. marts 2011 kl. 19.00. Vi holder årsmødet i Fredensborg Roklubs lokaler, Sørupvej 6, Sørup, 3480 Fredensborg.

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning inkl. Handlingsplan for det kommende år.

3. Godkendelse af årsrapport samt meddelelse af decharge.

4. Indkomne forslag.

5. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelse. Formand og tre bestyrelsesmedlemmer i lige år og fire bestyrelsesmedlemmer samt kasserer i ulige år. Valget gælder for 2 år.

7. Valg af to bestyrelsessuppleanter. Valget gælder for 1 år.

8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

 

<< Første < Forrige 21 Næste > Sidste >>

Side 21 ud af 21