Fredensborg Idrætsråd holdt den 26. marts 2015 det årlige repræsentantskabsmøde. Her fremlagde formand Lars La Cour beretning. Den kan læses her.

Vi er alle en del af en travl hverdag. Foreningerne oplever stadig flere ting der skal tages stilling til. Vi skal alle lære at leve med en skolereform som har grebet ind i forenings aktiviteter for børnene som nu først kan komme til de forskellige foreninger senere på dagen. Det giver et mere komprimeret forløb ligesom det er svært for de ældste skoleelever at virke som trænere tidligt på eftermiddagen. Men det er alt sammen forhold som der er ved at findes løsninger på.

Humlebæk Idrætscenter tegner rigtig godt og det ser ud til at der er indvielse til oktober som planlagt. Det giver en række nye muligheder for flere foreninger. Men det giver også en forpligtigelse til at samtænke de forskellige aktiviteter således at vi i fælleskab kan være med til at udfylde de rammer som bliver stillet til rådighed.

Nogle foreninger kom i klemme da det blev besluttet at omdanne Holmegårdshallen til fast gymnastik hal. Det har været meget svært at finde tilstrækkelige alternativer til disse foreninger. Derfor arbejdes der nu på en udbygning af Egedalshallen. Desværre må man sige at det har lidt lange udsigter til at det bliver gennemført. Holmegårdshallen står således først udbygget i 2018 og klar til brug for gymnastikken for alvor.

Det er et skoleeksempel på hvor vigtigt det er at finde holdbare løsninger på et problem før det bliver iværksat. Dette vil også blive aktuelt i forbindelse med de planer der er for bedre udnyttelse af kommunens lokaler. Det kommer ikke direkte til at berøre idrætten, idet de fleste idræts faciliteter er rigtig godt udnyttet. Men det bliver interessant med hensyn til at kommunale faciliteter skal have åbent i ferier og fridage. Og det er et emne som vi er i fuld gang med at diskutere i forbindelse med Humlebæk Idrætscenter. Det handler om at skoler og institutioner må acceptere at deres lokaler ikke kun er til skolen med til os alle sammen.

Fredensborg reglerne skal ses efter. Umiddelbart synes der ikke at være nogle alvorlige knaster. Det kan være uhensigtsmæssigt at arbejde med ”gamle” tal til ansøgninger. Men det var prisen for at få udbetalt tilskud fra januar. Kan der findes andre løsninger er det fint, men det er stadig vigtigt at tilskud udbetales fra januar.

Med hensyn til Idrætsforum er der ikke sket nogen ændringer i forhold til sammensætning og kompetencer. Det er heller ikke en diskussion som vi er færdige med i bestyrelsen, men som presser sig mere og mere på. Hvilken rolle vil vi gerne have? Hvor udfarende skal vi være i forhold til kommune / medlemmer? Så der er vigtige sager for den kommende bestyrelse at tage fat på.